PROWADZIMY KURSY I SZKOLENIA NA NASTĘPUJACE KATEGORIE:

- kat.B od 18 lat - pojazd samochodowy (osobowy, ciężarowy) o DMC do 3,5 tony(30

godz.wykładów i 30 godz. jazdy)

- kat.C od 21 lat - samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony DMC (20 godz. wykładów i 30 godz. jazdy

dla kursantów posiadającyh prawo jazdy kat. B

- kat.CE od 21 lat i po uzyskaniu kat. C - zespół pojazdów powyżej 3,5 tony DMC (20 godz.

wykładów i 25 godz.jazdy)

- kat.D od 24 lat - autobus (20 godz.wykładów i 40 godz.jazdy dla kursantów posiadjących prawo

jazdy kat.C lub 60 godz.jazdy dla kursantów posiadających prawo jazdy kat.B)

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH NA PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY:

- kursy okresowe,

- kwalifikacja wstępna pełna,

- kwalifikacja wstępna przyspieszona,

- kwalifikacja wstępna uzupełniająca,

ZAPISY NA KURS:

Zgodnie z nowymi przepisami kursant przed przystąpieniem do szkolenia na prawo jazdy musi uzyskać z właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Starostwa Powiatowego tak zwany "numer PKK", czyli Profil Kandydata na Kierowcę. W tym celu do Wydziału Komunikacji danego starostwa należy dostarczyć:

- wniosek,

- orzeczenie lekarskie,

- pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,jeśli osoba wnioskujaca nie ma ukończonych 18

lat,

- kolorową fotografię formatu 3,5cm x 4,5cm,

- orzeczenie psychologiczne przy kat. C, D, CE.

Zapraszamy do naszego biura w Żarach ul.Górnośląska 26 - pomożemy przygotować niezbędne dokumenty do starostwa.